Pomoc prawna

Oprócz specjalizacji gospodarczej i karnej, prowadzę praktykę ogólną i świadczę pomoc prawną w szczególności:

w sprawach o zapłatę

w sporach majątkowych i współwłasności

w postępowaniach spadkowych i dotyczących działu spadku

w odszkodowaniach

w procesach budowlanych i dotyczących nieruchomości

w sporach z tytułu zawartych umów

w sprawach o rozwód