Sprawy nieruchomości

Oferuję pomoc prawną w:

 • transakcjach nabycia, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości
 • transakcjach związanych z inwestycjami budowlanymi
 • badaniu stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywaniu i sprawdzaniu umów dotyczących nieruchomości
 • negocjacjach, postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości
 • postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego, przed sądem administracyjnym w sprawach nieruchomości, inwestycji budowlanych
 • sprawach roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane, darowizn
 • ochronie własności
 • problemach egzekucji komorniczych z nieruchomości, hipotek
 • sprawach dotyczących współwłasności, podziału, łączenia nieruchomości
 • sprawach działu spadku obejmującego nieruchomości
 • sprawach zasiedzenia nieruchomości
 • służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości (linie energetyczne, rurociągi przesyłowe na działkach)